Norma ISO 22000


Międzynarodowy Standard Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, ISO 22000, został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie na całym świecie. Standardy te był wspierane przez niezależne, organizacje międzynarodowe, które nakłaniały do harmonizacji krajowych i prywatnych norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności. ISO 22000 określa bezpieczeństwo żywności i środków spożywczych, które nie powinny być szkodliwe dla konsumenta. iso 9001 22000 w bezpoieczeństwie żywności i produkcjiBezpieczeństwa żywności jest tak naprawdę zagrożone na każdym etapie łańcucha żywnościowego. Norma jest stosowany we wszystkich etapach dostaw i uznaje, że problemy bezpieczeństwa żywności mogą pochodzić z dowolnego punktu. Wymaga, aby organizacja w łańcuchu żywnościowym uwzględniała zagrożeń bezpieczeństwa produktu końcowego dla konsumentów i w razie konieczności zachowała odpowiednia ostrożność.

Norma przyczyniłaby się również do systematycznej komunikacji i wymiany informacji między wszystkimi stronami w łańcuchu, tak aby promować wiedzę na temat występujących zagrożeń. Taki systemy zabezpieczeń, kontroli dokumentacji oraz weryfikacji jest powszechnie uznany przez instytucje naukowe i organizacje międzynarodowe jako najbardziej skuteczną metodę dostępną do produkcji bezpiecznej żywności. ISO 22000 jest ogólnym standardem zarządzania bezpieczeństwem żywności i może być stosowany przez wszystkie organizacje bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w łańcuchu żywnościowym, w tym farmy, mleczarnie, przetwórcy mięsa, ryb i pasz, producentów zup, przekąsek, chleba, napojów w puszkach i mrożonek.

Proces wprowadzenie tej normy rozpoczął się w listopadzie 2001 roku a głosowanie nad ostatecznym projektem odbyło się w sierpniu 2005. Wszystkie 34 krajowe organy, jednogłośnie zagłosowały za przyjęciem normy. W efekcie została opublikowana we wrześniu 2005, a następnie przetłumaczona do publikacji krajowych, które zastąpiły powszechne poszczególne normy krajowe. Obecnie ISO 22000 jest stosowany z powodzeniem w ponad 40 krajach na całym świecie

Wymagania ISO 22000 z powodzeniem mogą być zastosowane przez firmy bezpośrednio i pośrednio związane z łańcuchem żywnościowym tj.:

  • producentów żywności i opakowań
  • producentów pasz
  • producentów dodatków do żywności
  • firmy cateringowe
  • rolników
  • firmy świadczące usługi sanitarno-higieniczne
  • firmy usługowe zajmuję się magazynowaniem, transportem i dystrybucją