Szkolenia ISO 22000


Od kilku już lat zarówno prawo polskie jak i prawo unijne wymaga od producentów żywności obowiązkowego wdrażania wewnątrz swoich firm systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który został usystematyzowany w 2005 roku za pośrednictwem normy ISO 22000. Szkolenie w tym zakresie i wiążące się z tym tematem są siłą rzeczy dosyć popularne. Szkolenie w zakresie podstawowym trwa około trzech dni w czasie których kursanci mają szansę nauczyć się określać zagrożenia i ryzyko związane z funkcjonowanie systemu. W ten sposób maja również wiedzieć w jaki sposób rozpoznawać punkt krytyczny, tak aby być przygotowanych na wszelkie niespodzianki.

Jeśli jesteśmy przygotowania i mamy przygotowanych wiele opcji wyjścia z kryzysu, to właściwie żadnego kryzysu nie odczujemy. Podczas zajęć zwraca się wiec również uwagę na bieżące monitorowanie działania poszczególnych elementów charakterystycznych dla normy. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie, musza również być przygotowane do działań mających na celu naprawienie powstałych szkód, których nie udało nam się przewidzieć. Niestety jak to przy okazji tego typu przepisów o charakterze prawnym najczęściej jest sporo zamieszania z całą dokumentacją, która wymaga wielu zaświadczeń, certyfikatów, pozwoleń które powinny być zebrane w jedną dokumentację która jest zawsze wymagana.

Szkolenia są zazwyczaj podzielone na dwie części. Pierwsza z nich stanowi bardziej teoretyczną cześć zajęć, podczas których są omawiane zagadnienia związane wymaganiami i zasadami normy oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej. Pozwala również poznać metody w jaki sposób można weryfikować, poprawiać lub modyfikować cały system tak aby działał coraz lepiej i efektywniej. Druga część wykładów stawi za to część warszawą, bardzie praktyczną. Można dzięki temu na prawdziwych przykładach poznać jak wykonać schemat technologiczny, opisy, inwentaryzacje tym razem zagrożeń i ryzyka jaki mamy w danym przedsiębiorstwie, Jest to oczywiście wszystko już ustalane indywidualnie z firmą, ponieważ każda będzie zakładała zupełnie coś innego.

Program szkolenia z wymagań normy ISO 22000:

 • Wprowadzenie;
 • Terminologia, definicje oraz zarys wymagań ISO 22000;
 • Aspekt bezpieczeństwa żywności w ujęciu systemowym;
 • Wymagania ogólne oraz dotyczące dokumentacji;
 • Odpowiedzialność kierownictwa;
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;
 • Zarządzanie zasobami;
 • Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów;
 • Analiza zagrożeń i określenie krytycznych punktów kontroli i operacyjnych programów wstępnych;
 • Walidacja systemu;
 • Weryfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Doskonalenie ISO 22000;
 • System kontroli i prewencji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania jakością według wymagań ISO 22000:2005 w organizacji;