Audyt ISO 22000


Norma ISO 22000 odnosi się w sposób bezpośredni do systemu bezpieczeństwa żywności. Chodzi w niej przede wszystkim o zapobieganie wszelkiego rodzaju zagrożeniem związanym ze spożywaniem jedzenia. Wówczas niebezpieczeństwo związane z jedzeniem może być związane z każdym etapem w trakcie łańcucha żywieniowego. Co jakiś czas by potwierdzić zgodności własnych założeń związanych z efektywnością wdrożonego przez nas systemu, przeprowadza się w firmie audyty, zarówno pod względem wewnętrznym jak i zewnętrznym.audyt iso 22000, audyt haccp Audyt wewnętrzny zresztą jak sama nazwa wskazuje są przeprowadzane jedynie dla firmowego użytku, zresztą również przez firmę jest to przeprowadzone. Sprawdza się zgodność zadeklarowanych wartości, czy udało się zrealizować jakieś założenie oraz jak to się ma do efektywności, w ten sposób opracowanego dla firmy systemu. Oprócz sprawdzenia zgodności z wcześniejszymi założeniami określa się w jakim stopniu system został wdrożony i czy jest aktualizowany na bieżąco.

Taką kontrolę przygotowuje się odpowiednio wcześniej i cały proces przeprowadza się według planu. Ważne jest by był one obiektywny, mimo, że przeprowadza się go w warunkach firmowych. W takim przypadku powinno być kilku audytorów, którzy nie kontaktując się ze sobą mogliby widzieć co innego u formułować zupełnie inne wnioski. Takie osoby nie powinny być na przykład dyrektorami, w takim momencie trudno o obiektywność. Podczas kontroli system jest sprawdzany właściwie pod każdym kątem. Sprawdzana jest gównie skuteczność i zgodność z tym co było we wcześniejszych raportach zaplanowane.

Audyty zewnętrzne przeprowadzają natomiast inne zainteresowane instytucje lub jednostki, chcące nas skontrolować pod względem bezpieczeństwa. Najczęściej są to współpracujące ze sobą firmy, które sprawdzają się na zadzie wymiany lub klient, który chce się przekonać na własne oczy jak to wygląda. W takim przypadku najczęściej audytorzy tworzą kilkuosobowy zespół, któremu przewodzi lider. Audyty zewnętrzne na potrzeby firmy mogą również robić instytucja zupełnie nie związane z naszą firmą, najczęściej po to aby można było uzyskać odpowiednią certyfikację.