System zarządzanie bezpieczeństwem żywności ISO 22000


ISO 22000 to międzynarodowa norma, którą w 2005 roku postawę zarządzania systemem bezpieczeństwa żywności. Oczywiście jak każdy tego typu dokument zawiera wszelkie założenie dotyczące zasad, założeń jej funkcjonowania. bezpieczna żywność iso 22000 Jej głównym celem jest zapewnienie dostarczania zdrowej i bezpiecznej żywności każdej osobie. Sama norma ISO 2200 łączy w sobie również inne systemy w tym HACCP oraz popiera idee dobrych praktyk produkcyjnych. Strukturalnie została stworzona tak, aby miała podobną budowę co inne systemy dotyczące bezpieczeństwa żywności. Bez problemy więc jest w stanie współpracować z normą jakości i środowiskiem. Jej wymagania oraz standardy odnoszą się do ogólnych wymiarów dlatego mogą dotyczyć wszystkich elementów procesu łańcuch żywieniowego. Zaadresowana jest właściwie głownie do organizacji uczestniczących w procesach łańcuch żywieniowego. Zatem wśród jej odbiorców znajdą się przede wszystkim producenci żywności, hurtownicy, przedstawicieli sklepów, marketów, hoteli oraz restauracji. Oprócz tego istniej również wiele firm pośrednio lub bezpośrednio związanych z branżą spożywczą i na co dzień stykających się w pracy z jedzeniem. Mamy tutaj na myśli transport, magazynowanie żywnością. Ważna jest dystrybucja żywnością także nawet najmniejszy kontakt z nią innych produktów, na przykład producenci opakowań które maja bezpośrednią styczność z żywnością. Te normy są całkowicie w tym momencie w związku z czym należy się do niej dostosować bez względu na staż, liczebność czy wielkość firmy, ponieważ te standardy muszą obowiązywać wszystkich.

iso 22000 w rolnictwie i produkcji pierwotnej

Od samego początku norma ISO 22000 miała na celu zarządzanie systemem bezpieczeństwa żywności, biorąc również pod uwagę obowiązujące już normy prawne w danym kraju. Prace nad tym nowym dokumentem rozpoczęto już w 2001 roku jednak dopiero w 2005 norma ujrzała światło dziennie w swoim ostatecznym kształcie. W skład normy ISO 22000 wchodzą cztery składowe elementy bez których zarządzanie nie byłoby możliwe. Elementami są wieć zarządzanie które ma dosyć szeroki zakres bo zawiera zarówno odpowiedzialność przedstawicieli firmy a także organizacje całego systemu. Dodatkowo te działania wspiera już HCCP wraz ze swoimi dosyć ostrymi normami i zasadami. Dodatkowo istotne w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności wraz zachowanie odpowiedniej higieny może okazać się system GMP/GHP. Ostatnim elementem jest komunikacja, która jest najważniejsza w każdej firmie, oraz w każdym dziale. Trzeba również pamiętać, że ta norma ma za zadanie jedynie usystematyzować ogólne zasady, natomiast już wcześniej istniało wiele standardów i norm takich jak norma ISO 9001, która również dotyczyła bezpieczeństwa żywości. I to właściwie na jej konstrukcji wykonane nową normę z 2005, tym razem jednak wyniki z tego muszą zostać zaprezentowane w sposób wymierny tak aby cele i ich efekty można było wyliczyć, oraz by były łatwe do porównania ze względu na parametry.

Jeżeli jakiś proces wokół naszej żywności nie ma powiększonego ryzyka w związku z funkcjonowanie to znaczy, że bezpieczeństwo jest zachowane. Znając już zasady i normy możemy spokojnie w odpowiednim momencie wyznaczyć dla firmy punkty krytyczne, na które będzie kładziony szczególny nacisk i które będą dodatkowo obserwowane na bieżąco. Jednak firma bazując na systemie bezpieczeństwa powinna być cały czas przygotowana na prawdziwe zagrożenia nawet na tak zwane sytuacje kryzysowe wymagające wyjątkowo szybkiego refleksu. W nowej normie również w odróżnieniu do poprzednich jako główny element potrzebny do zarządzania wymienia się jednak komunikacją zarówno zewnętrzną jak i zewnętrzną, które polegają na kontakcie między poszczególnymi działami, między jednostki, a także wraz z osobami współpracującymi z firmą jak i z samymi klientami. Taka norma wprowadziła również wiele zmian, ale na lepsze stąd też mówi się, że posiada ona wiele zalet i możliwości, które warto wykorzystać przy okazji organizacji i wdrażania systemu bezpieczeństwa. Pozwala również na łatwiejsze wdrożenie i utrzymanie całego procesu przeobrażeń. Wymagania które stawia nam norma też w łatwy sposób pozwolą nam obliczyć mniej więcej jakie oczekiwania mają nasi klienci, wykazujemy się efektywnością dzięki rozbudowanej komunikacja z każdym elementem łańcucha żywnościowego. ISO 2200 pozwala jednocześnie pokazać swoją zgodność z międzynarodowym prawem żywieniowym, mamy również możliwość posiadania uznanego na świecie certyfikatu o sporym znaczeniu dla branży. Dzięki niej szanse rozwoju mają również małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają szansę zaistnieć na rynku zagranicznym.

Norma ISO 22000 właściwie już zyskała status uniwersalnego dokumenty, który staje się coraz bardziej istotny w branży spożywczej. O jej sukcesie zadecydowało parę czynników. Przede wszystkim to, że jest dokumentem międzynarodowym i niejako reguluje dotychczasowe ustalenia, harmonizując i jednocząc wcześniejszy bałagan. Pozwala na usystematyzowanie poprzednich norm, od których nie różni się jednak strukturalnie dzięki czemu możliwe jest łączenie ich w obszarze jednego systemu. Integracja wcześniej niemożliwa teraz sprawdza się w wielu przedsiębiorstwach. Nie można zapominać również o szerokim stosowaniu normy w branży spożywczej, gdzie nie tylko ma bezpośredni związek z firmany z żywnością, ale również z wieloma innymi firmami i instytucjami które również z żywnością są związane. Wraz z nią jest również konieczne działanie innych systemów ułatwiających sprawne i przepisowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa takie jak GMP, GCP.firmy cateringowe iso haccp szkolenia To co faktycznie zachęca to, to, że norma ma ujednolicone wymagania względem firm, wyklucza to zatem biurokrację i zamieszanie często wokół sprzecznych przepisów. Ma ogólne znaczenie dlatego właściwie każda firma może ją u siebie zastosować i nie ma to znaczenia, czy jest to mała, czy duża firma, ani to jakie produkty są w niej produkowane. Sama norma ułatwia tez korzystanie z innych systemów, które można zastosować. Wskazuje, opisuje całe programy, w podstawowym zakresie o które można rozszerzyć cały proces. Najważniejsza w tej normie jest stałe dążenie do doskonałości, z tego właśnie względu wśród jej wymogów znajdziemy systematyczną ocenę swojej pracy i pracy całej firmy, po to aby na bieżąco można było coś zmienić. Największy nacisk kładzie się wiec na samodoskonalenie się firmy, tak aby ciągły rozwój cały czas rozszerzał nasze kompetencje. Podstawą jednak tutaj funkcjonowanie takiego zjawisk jest doskonała komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna.

Jednym słowem norma ISO 22000 wprowadza jednolity standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności. Najważniejsze jest chyba to, ze ujednolicono system i założenie HACCP, które zapisano również w normie, przez co wraz z normą ISO przedsiębiorstwa musza prowadzić cały system. Tak naprawdę norma z 2005 roku to jedynie początek jeśli chodzi o wprowadzanie dalszych zmian w branży spożywczej. Po niej wprowadzono również kolejne normy, które również mają zadanie regulować systemy związane z bezpieczeństwem żywności. Skierowane one zostały między innymi do małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ stworzono je w formie praktycznego poradnika, który powinien być pomocny dla wielu firm. Kolejna z norm została skierowana dla instytucji oraz jednostek przeprowadzających audyt. Cały dokument ma ujednolicać zasady oceny i kontroli systemu zarządzania. Zaraz po nich w obiegu pojawił się także poradnik jak zaprojektować wewnętrzny system firmowy samodzielnie i od podstaw, co z pewnością przyda się początkującym osobom w branży. Warto również wiedzieć, ze norma ta jest stworzona na zasadach seryjnych co związane jest już bezpośrednio ze specyfikacja techniczna całego systemu. Ma więc w sobie zawartych parę ściśle opracowanych założeń związanych z audytem i certyfikacją programów. Wdrożenie całego systemu do użycia w danej firmie jest rzeczą jak najbardziej konieczną jednak nie najłatwiejszą. Wymaga wiele drobiazgowości, ponieważ niemal każdej wykonywanej przez nas czynności należy zapewnić dokumentację. Efekty również nie przychodzą od razu, cały system trzeb sobie jednak samemu wypracować i dostosować normy i reguły do wewnętrznych ustaleń w naszym przedsiębiorstwie.

  • ISO 22000:2005, Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym
  • ISO/TS 22004:2005, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - Przewodnik do zastosowania
  • ISO 22000:2005 (norma stanowi istotną pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw na całym świecie)
  • ISO/TS 22003:2007, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - Wymagania dla jednostek auditujących i certyfikujących (norma ujednolici sposób akredytacji i zdefiniuje zakres auditu)
  • ISO 22005:2007, Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym - Ogólne wymagania i przewodnik do zaprojektowania systemu identyfikowalności